اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۶۲۶۱
:  Sociology & Social Sciences
:  Live Methods
:  Sociology & Social Sciences
:   Wiley-Blackwell
:  ۲۰۱۳
:  ۱۵.۲۴
:  ۲۲.۸۶
:  ۱.۲۴۴۶
:  Paperback
:  ۲۱۲
:  ۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال


A study of live methods including experimentation, attentiveness, collaboration, multi-media platforms, public sociology, the game of social life and research, idiotic methods, scavenging, mapping and topologies * Global in scope and inter-woven by theoretical and methodological considerations * Chapters emerge from the Methods Lab at Goldsmiths University which is committed to developing inventive ways of 'doing sociology' * Studies the practice of sociological imagination and the aim is to make social research responsive to social life - to bring it alive

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!