اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۵۶۴۲
:  Philosophy
:  An Anthology of Philosophy in Persia, Vol IV: From the School of Illumination to Philosophical Mysticism
:  Philosophy
:   I. B. Tauris In Association With The Institute Of Ismaili Studies
:  ۲۰۱۳
:  ۱۵.۳۹۲۴
:  ۲۳.۵۹۶۶
:  ۵.۵۸۸
:  Hardcover
:  ۴۴۰
:  ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال


The fourth volume ofAn Anthology of Philosophy in Persia deals with one of the richest and yet least known periods of philosophical life in Persia, the centuries between the seventh-thirteenth century, that saw the eclipse of the school of Khorosan, and the tenth-sixteenth century that coincided with the rise of the Safavids. The main schools dealt with in this volume are the Peripatetic (mashsha'i) School, the School of Illumination (ishraq) of Suhrawardi, and various forms of philosophical Sufism, especially the school of Ibn 'Arabi, that had its origins in the works of Ghazzali and 'Ayn al-Qudat Hamadani. This period was also notable for the philosopher-scientists such as Nasir al-Din Tusi and Qutb al-Din Shirazi.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!