اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۲۵۰۲
:  Mosaics
:  The Complete Pebble Mosaic Handbook
:  Mosaics
   Maggy Howarth
:   Frances Lincoln
:  ۲۰۱۱
:  ۲۱.۰۸۲
:  ۲۸.۴۴۸
:  ۲.۰۳۲
:  Paperback
:  ۲۳۴
:  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال


Both beautiful and durable, pebble mosaics are a wonderful addition to gardens, patios and public spaces. This is a complete source book for enthusiasts and landscape designers - an accessible and illustrated guide for creating basic to advanced projects from start to finish. Maggy Howarth, the author, is a leading authority on pebble mosaics, who has worked with this medium for 25 years.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!