اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۲۴۷۳
:  Managemant
:  Dictionary of International Investment and Finance Terms (International Dictionary Series)
:  Managemant
   John Clark
:   Global Professional Publishing
:  ۱۴.۶۰۵
:  ۲۰.۳۹۶۲
:  ۱.۱۹۳۸
:  Paperback
:  ۳۳۶
:  ۴۸۰,۰۰۰ ریال


* Over 3,500 internationally recognized trade finance terms
* Concise, clear definitions
* Includes personal finance as well as equity markets

An essential summary of terms applicable to investing in financial markets around the world. Whether a broker, investor, company accountant, fund manager, or private investor this dictionary will provide an explanation of all main stock market terms, indices, and regulations. It includes terms in the field of personal finance as well as stocks and shares.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!