اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۱۱۰۷
:  History
:  The Practice of Politics in Safavid Iran: Power, Religion and Rhetoric (I. B. Tauris & Bips Persian Studies Series)
:  History
   Colin P. Mitchell
:   I. B. Tauris
:  ۲۰۱۱
:  ۱۵.۵۹۵۶
:  ۲۳.۱۹۰۲
:  ۲.۵۹۰۸
:  Paperback
:  ۳۰۴
:  ۹۹۰,۰۰۰ ریال


The Safavid dynasty originated as a fledgling apocalyptic mystical movement based in Iranian Azarbaijan, and grew into a large, cosmopolitan Irano-Islamic empire stretching from Baghdad to Herat. Here, Colin P. Mitchell examines how the Safavid state introduced and molded a unique and vibrant political discourse, reflecting the social and religious heterogeneity of sixteenth-century Iran. Beginning with the millenarian-minded Shah Isma'il and concluding with the autocrat par excellence, Shah Abbas, Mitchell explores the phenomenon of state-sponsored rhetoric. A thorough investigation of the Safavid state and the significance of rhetoric, power and religion in its functioning, The Practice of Politics in Safavid Iran is indispensable for all those interested in Iranian history and politics and Middle East studies.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!