اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۰۹۵۱
:  Health
:  Quotes and Words of Inspiration
:  Health
   George D. Norris
:   Brolga Publishing
:  ۲۰۱۰
:  ۱۲.۷
:  ۱۲.۷
:  ۱.۵۲۴
:  Paperback
:  ۳۷۳
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


Strategies for success for every day of the year! 365 quotes by world famous people and strategies from well known Australian Corporate Coach, mentor, facilitator and speaker, George Norris, to help you plan your year in life, business and sport. George Norris presents these 'shots of inspiration' as a celebration of his 35 years of providing performance solutions to help people succeed in life, business and sport. This is your chance to have a handy collection of inspirational quotes by your side. A personal coach in your pocket!

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!