:  ۷۷۵۳۰
:  نقد ادبی
:  حاتمی در امتداد فردوسی
:  تاریخ و نقد
   مهدی صادقی
:   رسم
:  رقعی
:  ۱۳۹۳
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۲
:  نرم
:  ۲۶۴
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
گفتگوی عبدالجواد موسوی با نویسنده این کتاب:

http://rasm.ir/default.asp?Aid=5381
۲۵ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید