:  ۳۹۱۰
:  نقد ادبی
:  ادبیات چیست
:  ادبیات فلسفه نویسندگی
   ژان پل سارتر
:   نیلوفر
:  رقعی
:  نرم
:  ۳۲۰
:  ۳۱۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


 ژان پل سارتر با ترجمه ابوالحسن نجفی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. نوشتن چیست؟ نوشتن برای چیست؟ نوشتن برای کیست؟ مردم تند و بد می خوانند و پیش از آنکه بفهمند داوری می کنند. پس از اول شروع می کنیم. این کار هیچ کس را خوش نمی آید. اما چاره چیست؟ باید باز هم به توضیح واضحات پرداخت. حال که منتقدان آراء مرا به حکم ادبیات محکوم می کنند بی آنکه هرگز بگویند که مقصودشان از ادبیات چیست، بهترین جوابی که می توانم به آنها بدهم این است که هنرِ نوشتن را بدون پیش داوری بررسی کنم: نوشتن چیست؟ نوشتن برای چیست؟ نوشتن برای کیست؟

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اساس فلسفه ی سارتر بر آزادی است. این آزادی که "تنها منبع عظمت بشری است" ، چیست؟ جوهر کلام آنست که آزادی ماهیت و جوهر بشر نیست، چیزی است که آن را ممکن می سازد، چیزی است که به بشر امکان می دهد تا ماهیت خود را تحقق بخشد و رفته رفته تعریفی از خود بدست دهد، تعریفی که همیشه باز است.آزادی قدرت و موهبتی است که به یمن آن بشر می تواند خود و جهان ... دیدن ادامه » را تغییر دهد.
۱۴ آبان ۱۳۹۴
ایرج پوراردشیر و امیل آژار این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید