:  ۱۱۵۹۷۷
:  نقد ادبی
:  وزن شعر فارسی (درس نامه)
:  عروض فارسی
   ابوالحسن نجفی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۴۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک کتاب خوب برای کسانی که وزن را دوست دارند، شعر را دوست دارند و شاید هیچ چیز از آن نمی‌دانند کتاب پا به پای شما می‌آید و به شما قدرت می‌بخشد، قدرتی لذت بخش
۱۳ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید