:  ۹۵۱۹۰
:  نقد ادبی
:  آنچه می ماند (گزیده سی شعر و شرح آن)
:  نقد و تفسیر
   فریدریش هلدرلین
   محمود حدادی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۲۳۸
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
شاعران بیش از همه در آغاز یا فرجام دوران های جهانی تاریخ است که ظهور کرده اند. ملت ها با سرود از آسمان کودکی خود به زندگی کنش گرانه شان – به سرزمین فرهنگ – پا می گذارند؛ و با سرود است که از این سرزمین به زندگی نخستین خود باز می گردند. هنر، گذار انسان است از طبیعت به فرهنگ و از فرهنگ به طبیعت.
 
فریدریش هلدرلین

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به الهگان هنر

به من تنها یک تابستان ارزانی دارید،شما ای توانایان
و ... دیدن ادامه » پاییزی به جهت پختگی ِسرود.
تا که قلب ام،سیراب از بازی شیرین،
پذیراتر تن به مرگ بسپارد.
که جانی که در زندگی آنی نشد که حقِ خدایی اوست،
در مغاک مردگان نیز آرامشی نمی یابد؛
امّا من به روزگاری از آن خواسته مقدس،
خواسته صمیم قلب ام -باری از سرایندگی-کامیاب شده ام.
۱۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ولی ای دوست! ما دیر آمده‌ایم. راست است. خدایان زنده‌اند، اما در جهان دیگر، بر فراز سر ما.
۲۷ خرداد ۱۳۹۴
کیانا برنج کار و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شاعران بیش از همه در آغاز یا فرجام دوران های جهانی تاریخ است که ظهور کرده اند. ملت ها با سرود از آسمان کودکی خود به زندگی کنش گرانه شان – به سرزمین فرهنگ – پا می گذارند؛ و با سرود است که از این سرزمین به زندگی نخستین خود باز می گردند. هنر، گذار انسان است از طبیعت به فرهنگ و از فرهنگ به طبیعت.

فریدریش هلدرلین
۲۷ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید