:  ۹۰۷۴۱
:  نقد ادبی
:  دست بردن زیر لباس سیب
:  نثر فارسی قرن 14
   محمدصالح علاء
:   پوینده
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۵۲
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
متنی که در ادامه می خوانید، از کتاب “دست بردن زیر لباس سیب!” نوشته ی “محمد صالح علاء” انتخاب شده است:

محبوب من! در پاییز مرغان دریایی از دورها می رسند و در من جیغ می کشند. که همه هستی در دورهاست. همه چیزهای خوب محصول دورهاست. کشتی ها و قطارها از دور ها می آیند. جاده ها، طیاره ها، بادها، موج ها، طوفان ها، رودها، پاییز خسته و آواز عاشقان همه از دورها می رسند. ای خوشا به حال دور ها.
محبوبم! ... دیدن ادامه » آرزوها، واژه ها، ترانه ها، صداها، عطر شقایق های کوهی از دورها می آید. اگر دورها نبود من چه می کردم. اساس هستی در دورهاست. آفتاب، آسمان، ستاره ها، کوه ها و چشمان شما همه در دورهایند. مثل جوانی من.
محبوب من! اجرت عاشقی است آن دورها.
۲۵ آبان ۱۳۹۴
امیل آژار این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید