اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۵۵۱۰۲۹۸۴
:  نقد ادبی
:  چشمه خورشید
:  نقد ادبی
   کاووس حسن لی
:  رقعی
:  ۲
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۴۷
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

انس با حافظ از دیرباز جزئی از زندگی اغلب ایرانیان بوده، چه بخوانند یا نه، دیوان حافظ بعد از قرآن و نهج البلاغه بیش از هر کتاب دیگری در خانه ایرانیان یافت می شود.

با این همه اقبال اما از شعر حافظ که بگذریم، خود او از ناشناخته ترین شاعران این دیار است، هرچقدر شعر او معروف و آشناست، زندگی اش مبهم و نا آشناست. واکاوی اندر احوال اشعار حافظ بسیار صورت گرفته، اما شخصیت خود او  کماکان ناشناخته مانده است. از این سبب تنها منبع موجود همان اشعار اوست که شاید با بررسی در ظرف زمانی خود بتواند اندک نوری بر زوایای تاریک حیات جسمی حافظ بیاندازد. اغلب محققانی هم که درباره او نوشته اند ناگزیر چاره ای جز این نداشته اند. 

ازقضا حافظ شاعری ست که اشعارش همچون منشوری ست که از هر طرف نور بدان بتابانی به شکلی و طرحی درمی آید و  تصاویری متفاوت و گاه متناقض از سراینده خود ارائه می کنند. ازاین جهت هرکس به فراخور تلقی و ذهنیتی که دارد تصویری از حافظ و اشعارش در ذهن می پروراند، از عارفی جوینده تا رندی خراباتی از حافظ سخن گفته اند و  اشکال گوناگون دیده و نمایانده شده؛ از حافظی که احمد شاملو با نگاهی تماماً مادی به جهان تصویر کرده تا حافظی که برخی علمای دین به عنوان عارف و حافظ قرآن مجسم ساخته اند.

در این میان جالب آن است که حافظ ازجمله شاعرانی محسوب می شود که آثارش چنان تکامل یافته و گویا هستند که می توان آن ها را بدون توجه به آفریننده اش خواند و لذت برد. خواندن ، دریافتن و لذت بردن از شعر حافظ درگرو دانستنِ رویدادهای زندگی حافظ نیست . اما ارتباط عاطفی مردم این دیار با حافظ چنان محک است که با وجود این ویژگی باز هم کنجکاوی درباره شخصیت واقعی او بسیار است. از دیگر سو نمی توان منکر این واقعیت شد که شناختِ تاریخ اجتماعی زمانِ حافظ و آگاهی از رخدادهای روزگار معاصر او، راهنمایی کارساز و راه گشایی سودمند برای فهمِ دقیق تر بسیاری از سروده های او خواهد بود.

کتاب «چشمه ی خورشید» که به قلم دکتر کاووس حسن ولی نوشته شده و به همت نشر نوید شیراز منتشرشده، می کوشد پاسخی به این سؤال ها داشته باشد. کتابی که با بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی در جهت بازگشایی این گره نوشته شده است. 

دکتر کاووس حسن ولی استاد دانشگاه شیراز و مدیر امور علمی و پژوهشی مرکز حافظ شناسی ست که این کتاب را به سفارش مشترک سازمان آیسسکو و مرکز حافظ شناسی نوشته است؛ به این نیت که علاوه بر زبان فارسی به دیگر زبان ها نیز ترجمه شود. 

نویسنده این کتاب تألیفات گوناگونی دارد که اغلب در حوزه شعر و به خصوص پژوهش شعر کلاسیک فارسی جای می گیرد. او در اثر حاضر با رویکردی میانه و واقع بینانه به سراغ زندگی و آثار حافظ رفته و  کم و بیش تصویری پذیرفتنی و به دور از یک جانبه نگری پیش روی مخاطب قرار داده است.

شکی نیست دکتر کاووس حسن ولی نیز همانند دیگر پژوهش گرانی که با زندگی و سخن حافظ سروکار داشته اند، باوجود خیل منابعی که به تأویل و تفسیر آثار حافظ می پردازند؛ با خلأ منابع درباره زندگی شخصی او روبه رو بوده و چاره ای نداشته جز این که به سراغ روزگار حافظ رفته و اوضاع و احوال آن زمانه را موردبررسی و سنجش قرار دهد و سپس با استفاده از  مختصر اطلاعاتی که در لابه لای اشعار حافظ درباره خود او می توان یافت، در جستجوی کلیدی باشد این قفل زنگار بسته را گشوده و تصویری معقول و مقبول از حافظ به عنوانیک انسان واقعی، به مخاطب ارائه کند.

کتاب حاضر در پنج فصل نوشته شده است. فصل اول به زندگی حافظ می پردازد و این فصل خانواده ی حافظ: دل بستگی حافظ به شیراز، مذهب حافظ، حافظ در چه زمینی رویید و چگونه گل کرد، حاکمان شیراز در زمان حافظ، ابواسحاق،امیر مبارزالدین، شاه شجاع، سلطان زین العابدین، شاه یحیی، شاه منصور و درگذشت حافظ و سرگذشت آرامگاه او مورد بررسی و توجه نگارنده قرارگرفته است.

در فصل دوم اندیشه های اجتماعی و عرفانی حافظ واکاوی و تبیین شده اند. جست وجوگری و پویایی ذهن حافظ، پیر – پیر مغان، عشق، رندی و دوگانگی های حافظ عناوین بخش های زیرمجموعه این فصل هستند.

فصل سوم به سخن حافظ اختصاص یافته و نگاهی دارد به زیبایی شناسی سخن حافظ، واکاوی نمونه ها، واژه های ویژه، بهره گیری حافظ از سخن سرایان دیگر؛ تعداد سروده های حافظ، پیوند عمومی غزل حافظ و طنز در زبان و بیان این شاعر گران مایه فارسی.

در فصل چهارم نویسنده به سراغ چرایی پیوند محکم مردم با حافظ رفته و دلایل رویکرد گسترده ی مردم به شعر حافظ و اینکه چرا مردم ایران با دیوان حافظ فال می گیرند؟ مورد بررسی قرار داده است.

در فصل پنجم با عنوان ستایش برخی از نام آوران جهان از حافظ شیرازی، گزیده ای از نظرات چهره ای معروف جهان درباره حافظ و مقام ادبی او به عنوان حسن ختام کتاب گردآوری و نقل شده است.

سخن آخر آنکه پژوهش حاضر به دلیل نوع نگاه نویسنده و همچنین تمرکز و بر روی روشن ترین وجوه زندگی حافظ شیرازی، گذشته از خواندنی بودن تا اندازه زیادی به دوراز تعصب و پذیرفتنی نیز به نظر می رسد. از سوی دیگر نویسنده در پژوهش خود تنها به زندگی حافظ بسنده نکرده بلکه کوشیده با رویکردی کلان نگرانه تر به جایگاه حافظ در میان ایرانیان بپردازد.

* معرفیی کتاب از الف کتاب

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!