اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۰۳۷۲
:  Graphic Design
:  Art Deco (Pepin Patterns, Designs and Graphic Themes)
:  Graphic Design
   Pepin Press
:   Pepin Press
:  ۲۰۰۹
:  ۲۱.۸۴۴
:  ۲۱.۸۴۴
:  ۱.۵۲۴
:  Paperback
:  ۱۶۸
:  ۵۴۰,۰۰۰ ریال


Art Deco embraced architecture, furniture, fabrics, stage design, and fashion ? even painting. Like its forerunner, Art Nouveau, Art Deco was an eclectic style. It drew inspiration from many sources. Designers borrowed from the pictorial inventions of contemporary avant-garde artists. This updated and expanded collection of ART DECO DESIGNS shows a style that is equally adaptable and as enjoyable now as when it was first created. All designs are ready to use on the included CD.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!