اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۳۹۷۸۱
:  Design
:  Visual Arts of the Liquid Packaging
:  Design
   Graphic Design Group
:   DesignMedia Publishing Limited
:  ۲۰۱۲
:  ۲۱.۲۰۹
:  ۲۶.۱۸۷۴
:  ۲.۷۹۴
:  Paperback
:  ۳۰۴
:  ۹۴۰,۰۰۰ ریال


More than 250 remarkable masterpieces from all over the world have been carefully selected to represent the trend of modern liquid packaging design. Each work has its specialty in choosing the font, material and pattern, etc. The book has been categorised into six sections, including beverages, food, dairy products, care products, cosmetics and alcohol products.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!