:  ۲۴۶۶۵
:  شعر کلاسیک ایران
:  شرح جامع مثنوی معنوی دفتر پنجم
:  مثنوی مولوی نقد و تفسیر
   کریم زمانی
   کریم زمانی
:  وزیری
:  ۱۸.۵
:  ۲۴.۲
:  سخت
:  ۱۱۵۶
:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مجموعه ی شرح جامع مثنوی اثر استاد کریم زمانی کامل ترین شرح برای مثنوی معنوی است و همواره حداقل دو جلد از آن در کتابخانه ی دانشجویان ادبیات فارسی هست و بهترین منبع محققان به شمار می رود.کاش کمی ارزان تر بود فقظ همین
۰۱ مهر
عبدالرضا فارسی و مینا مکوندی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید