:  ۱۶۲۰۱
:  شعر کلاسیک ایران
:  دریا در من
:  ترانه های ایرانی قرن 14
   شهیار قنبری
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۹۴
:  ۵۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
وقتی برای نخستین بار جمعه را شنیدی کجا بودی ؟
قصه دو ماهی قصه چند سالگی تو بود ؟
نیاز را کنار عطر کدام یار تجربه کردی ؟
هفته ... دیدن ادامه » خاکستری را کدامین روز ورق زدی ؟
چه گون از بوی خوب گندم مست شدی ؟
حرف . نفس . هجرت . کودکانه . همیشه غایب . نفرین نامه . قدغن . بی بی آبی و ..... را در خلوت کدام شب نفس کشیدی ؟
۱۹ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید