:  ۹۴۳۷۳
:  شعر کلاسیک ایران
:  من سکوت انسانم
:  شعر فارسی قرن 14
   کیوان مهرگان
:   ثالث
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۲
:  نرم
:  ۱۲۲
:  ۸۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#هزار کتاب
تاریخ شروع 28 فروردین 1395
هزاران سال است
که ... دیدن ادامه » نخندیده
اما تو
تبسم خدایی
آنگاه که شیطان
به بهشت بر می گردد
۲۹ فروردين ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید