اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۳۷۸۵۳
:  Architecture
:  A Guide to Visual Presentation
:  Architecture
   Ruzaimi Mat Rani
:   Page One Publishing
:  ۲۰۱۴
:  ۱۴.۸۵۹
:  ۲۱.۴۱۲۲
:  ۱.۸۵۴۲
:  Paperback
:  ۱۸۴
:  ۸۶۰,۰۰۰ ریال


A Guide To Visual Presentation addresses budding designers who already possess the basic skills, knowledge, and techniques of design. This book teaches designers the foundations of visual presentation over five chapters and using many visual examples. Readers are introduced to various types of visual presentation, the drawing of lines, the creation of good line compositions, line types and lettering, as well as the skill of sketching, the techniques involved in design drawings and the basics of presentation drawing.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!