:  ۷۶۷۳۹
:  تاریخ جهان
:  جنگ هایی که دنیا را تغییر دادند
:  جنگ تاریخ
   چارلز مسنجر
   منوچهر پزشک
:   ققنوس
:  وزیری
:  ۱۷.۸
:  ۲۴.۶
:  سخت
:  ۳۱۱
:  ۴۲۰,۰۰۰ ریال


«جنگ هایی که دنیا را تغییر دادند» نوشته چارلز مسنجر و ترجمه منوچهر پزشک ، در فصل هایی مانند «جنگ بزرگ پلوپونزی»، «جنگ داخلی روم»، «فتح مکزیک به دست اسپانیا»، «جنگ استقلال آمریکا»، «جنگ داخلی آمریکا»، «جنگ جهانی اول»، «جنگ جهانی دوم»، «جنگ سرد»، «جنگ شش روزه»، «جنگ با تروریسم» و... نوشته شده است.
 
پشت جلد کتاب آمده است: «جنگ ها از آغاز تاریخ گریبانگیر بشر بوده و این سخنی کاملا صحیح است که در هیچ لحظه از زمان جهان یکپارچه در صلح به سر نبرده است. همه جنگ ها سیر تاریخ را تغییر می دهند و این مجموعه که شرح موجز 25 نبرد رخ داده از سده پنجم پیش از میلاد تا زمان حاضر را در بر دارد ، گویای این واقعیت است.»

این کتاب نوشته یک افسر بازنشسته ارتش انگلستان است که حدود 25 جنگ بزرگ دنیا را در این کتاب گردآوری کرده است. جنگ های مورد نظر هم از سال 341 پیش از میلاد شروع می شوند و تا اسکندر، جنگ داخلی روم، جنگ مغول ها در چین، سقوط قسطنطنیه، جنگ های صلیبی، فتح مکزیک به دست اسپانیایی ها، فتح هند به دست بابر، جنگ داخلی ژاپن، جنگ 30 ساله اروپا، جنگ های استقلال آمریکا و ... پیش می آید. جنگ هایی که در این کتاب درباره شان نوشته شده است، به ترتیب تاریخ وقوعشان مرتب شده و مطالب کتاب هم به این ترتیب پیش می آید.
 
نخستین نبرد این مجموعه یعنی جنگ بزرگ پلوپونزی از این جهت اهمیت دارد که سقوط آتن مقتدرترین دولتشهر یونان باستان را رقم زد. پیروزی های اسکندر مقدونی امپراتوری کوتاه مدتی ایجاد کرد، اما آن پیروزی ها برای این مهم شمرده می شوند که اروپاییان برای نخستین بار به آسیا دست پیدا کردند. نبرد نهایی جهان باستان، جنگی داخلی است که جمهوری رم را به امپراتوری تبدیل کرد.
 
به این ترتیب اسامی جنگ ها و بخش های مختلف این کتاب عبارت است از: جنگ بزرگ پلوپونزی، پیروزی های اسکندر، جنگ داخلی روم، مبارزه شارل مارتل با مورها، جنگ صلیبی هفتم، سرنگونی مغول در چین به دست دولت مینگ، قسطنطنیه، فتح مکزیک به دست اسپانیا، فتح هندوستان به دست بابر، جنگ های داخلی ژاپن، جنگ سی ساله، جنگ هفت ساله، جنگ استقلال آمریکا، انقلاب و نبردهای ناپلئون، مبارزه آزادیخوانه بولیوار و سان مارتین، جنگ داخلی آمریکا، جنگ فرانسه - پروس، جنگ روسیه - ژاپن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی چین، جنگ سرد، ویتنام، جنگ شش روزه و جنگ با تروریسم.
 
 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
 
سال 1758 م شاهد آن بود که فردریک در آغاز حالت تهاجمی به خود گرفت. او در مقابل اتریشی ها به موراوی حمله برد و اولموتْس را محاصره کرد، اما با حمله دیگری از جانب روس ها ناچار به قطع محاصره شد. خوشبختانه از زمانی که دوک برونسویک فرانسوی ها را به آن سوی راین عقب رانده بود، دیگر فعلا خطر آن ها فردریک را تهدید نمی کرد. فردریک در بیست و پنجم اوت به روس ها در تسورندورف واقع در شرق اودر حمله و تقریبا نابودشان کرد. جنگ سپس، برای رویارویی با اتریشی ها، به ساکسونی برگشت. اما آنان موفق شدند در نیمه اکتبر با محاصره ارتش فردریک در شب، در هوخکیرش، او را غافلگیر کنند؛ گرچه فردریک محاصره را شکست. اتریشی ها سپس درسدن را محاصره کردند، اما با نزدیک شدن فردریک با یک ارتش تازه نفس، بازپس نشستند. در جای دیگر، انگلیس سرانجام موفق شد بندر لوئیسبرگ در کانادا را پس بگیرد، اما در فتح بندر تایکاندروگا و پیشروی به سوی پایتخت فرانسوی کبک شکست خورد. در هند، پیشروی اصلی در دریا، در جریان دو درگیری بین ناوگروه های انگلیسی و فرانسوی در خلیج بنگال رخ داد، فرانسوی ها شکست خوردند و انگلیسی ها را در سروری دریاها تنها گذاشتند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ا آغاز سده ی نخست پیش از میلاد، روم قدرت فائق در منطقه مدیترانه بود. در این زمان، این امپراتوری در حال گسترش تمامی کرانه شمالی مدیترانه از جمله یونان و بخش بزرگی از آسیای صغیر را در بر داشت. نیمی از اسپانیا نیز به بندگی آن درآمده و در هم شکستن کارتاژ نیز پایش را به شمال آفریقا باز کرده بود. اما در خود روم، اختلاف ها در حال پدیدار شدن بود. آن ارزش هایی که تا آن زمان موجب اقتدار جمهوری بودند، داشتند رنگ و جلای خود را از دست می دادند و سده به سرعت در راه افتادن در سراشیبی سلسله ای از جنگ های بر سر قدرت بود.

در این رویداد نادر، آنتونی به خوبی نشان داد که اندیشه هایی که بر یک فرمانده یا یک انسان عادی حکمفرمایی می کنند، بر او کارگر نیستند …

پلوتارک، ... دیدن ادامه » زندگینامه: آنتونیوس، وصف مارک آنتونی در نبرد آکتیوم

ideality.ir
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
مجید حاج حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دستاوردهای برجسته اسکندر مقدونی در طول زندگانی نسبتا کوتاهش، سرچشمه جاذبی برای سده ها باقی گذاشته است. او امپراتوری بی مانندی در جهان باستان بر جای گذاشت که تاثیر آن تا امروز باقی مانده است. همچنین او عموما در تاریخ یکی از سرداران بزرگ جنگی به شمار می رود.
اسکندر هیچ جانشین رسمی ای از خود به جا نگذاشت و چون مُرد، نزاع میان سردارانش به آن جا انجامید که امپراتوری اش به چهار بخش بزرگ تقسیم شد: مصر به بطلمیوس، آسیا به سلوکوس، مقدونیه به آنتیگون و هند به چاندراگوپتا رسید. اما در طول دوره ی دوازده ساله سلطنت او نه تنها نقشه دنیای باستان تغییر کرد، بلکه شرق و غرب به طرز بی سابقه ای به هم پیوستند. در حقیقت می توان گفت که امپراتوری او بنیاد وضعیبود که قرار بود در وقت خود، یعنی در دوره امپراتوری روم، نظام تجاری جهانی شود.

اینک ... دیدن ادامه » او را گوری بسنده است، او را که تمامی جهان برایش کافی نبود.

سنگ نبشته ی گور اسکندر مقدونی

ideality.ir
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
فاطمه حبیبی و مجید حاج حسینی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یونان باستان به سبب دولتشهرهایش شناخته شه بود. این دولتشهرها هر یک چونان جامعه ای مستقل، پیرامون شهرهایی شکل گرفته بودند که غیرتمندانه از زمین های زراعی و روستایی پیرامون خویش حفاظت می کردند. به علت طبیعت کوهستانی بخش بزرگی از آن سرزمین، زمین کشاورزی خواسته ای ارزشمند به شمار می رفت.
جنگ بزرگ پلوپونزی پایان کار آتن را در مقام قدرتی مهم و موثر رقم زد، هر چند تاثیر هنر و فرهنگ آن باقی ماند. این جنگ همه سرزمین یونان را به لحاظ اقتصادی تحت تاثیر قرار داد چندان که فقر و ناداری در همه جا گسترش یافت. از پس آنها، دولتشهرهای این سرزمین دیگر این کارایی را از دست دادند که در برابر تهدید مشترک به طور موثر گرد هم آیند، چنان که پیش از آن در برابر ایرانیان عمل کرده بودند. در واقع نفوذ سیاسی یونان بر جهان خارج به افول گرایید و خیلی زود نخست مقهور مقدونیه شد و سپس به زیر سلطه ی روم درآمد.

من ... دیدن ادامه » بیشتر نگران خطاهای خودمان هستم تا بدخواهی دشمنانمان.

از سخنرانی پریکلس برای آتنی ها در سال 432 ق.م

ideality.ir
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مطمئنا اگر ترجمه بهتری داشت، کتاب فوق العاده جذابی بود! اما متاسفانه به دلیل ترجمه بسیار عجیب و بد کتاب، حتی نتونستم تا آخر کتاب را تمام کنم! و این احساس خیلی بدیه که کتاب را تا آخر نخونی! به نظر من به نویسنده توهین شده! دوستان اگر نسخه اصلی انگلیسی رو دارین، یا ترجمه بهتری از این کتاب فوق العاده، لطفا به من معرفی کنید.
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
نیما شایان مهر و امیر صفری این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی کتابی با بُعد تاریخی نوشته می شود، بیان و ذکر منابع متن نیز یک عنصر اصلی خواهد بود که گویا نویسنده کتاب، هدف از این کتاب را چیزی بین تاریخی و یک کتاب عامیانه انتخاب کرده که از لحاظ من خواننده نه به هیچ کدام از این دو موضوع و نه هم به مابین این دو موضع دست یافته است.
متناسب با تیتر و عنوان کتاب، انتظار بر این بود که تغییراتی از بُعد اجتماعی و جامعه شناسی به جهت جنگ نیز ذکر گردد و به نوعی اصل اینها باشند، که چنین نبود و نویسنده در هر فصل با آوردن کادری متمایز از دیگر بخش ها توضیحی مختصر در باب نوع تکنیک جنگ کشور مورد نظر یا ابزار جنگی خود را از نقدی در این زمینه رها ساخته است به نوعی آنچه که من از تعبیر " که دنیا را تغییر دادند" از کتاب مذبور گرفتم بیان چند تکنیک رزم با بیان و اطلاعات بیش از حد خام و گاه گَهی هم از کشته ها یادی کرده آن هم خیلی مختصر.

چیزی ... دیدن ادامه » که مقداری مرا دلخور از این کتاب کرد، نبود جنگ های ایرانی بود که به گواه تاریخ هم از لحاظ جنگی و هم از لحاظ جامعه شناسی و فرهنگی تاثیرات زیادی از خود به جای گذاشته است، حداقل تا دوره باستان.

و در آخر هم شیوه ترجمه کتاب بوده که معلوم نیست مترجم بالاخره می خواهد از جملات ادبی گون و حماسه وار استفاده کند یا جملات خشک که البته این مورد تا جایی می تواند به متن اصلی مرتبط باشد که به ترجمه هم بالطبع سرایت کرده است و یک مورد دیگر هم که مربوط به تمام دست به قلم های میهنی چه به عنوان مترجم و چه به عنوان نویسنده می شود این است که اگر ما بخواهیم بپذیریم که دیگر تغییر خط در این مملکت ممکن نیست، حداقل مواردی رعایت شود که اغلب کلمات خاص و نا آشنا مشکلی در تلفظ برای خواننده پیش نیاورد که بخواهد مدام به فرهنگ نامه یا حرف لاتین آن واژه سر بزند که البته این کتاب تاحدی این امر را رعایت کرده بود.

در کُل اگر بخواهیم یک اطلاع در مورد اینکه فلان جنگ بین چه کسانی و چه گروههایی بوده و از کجا آغاز و به کجا ختم شده همراه با یک اطلاعات مختصر از خلاصه رویدادها دست یابیم این کتاب این امر را برآورده می کند اما بحث و قضاوت هر کدام از جنگ های ذکر شده در کتاب خود نیاز به مطالعات بیشتری دارد و این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که کتاب مذکور فاقد هر گونه منبع هم می باشد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جنگ‌ها از آغاز تاریخ گریبانگیر بشر بوده و این سخنی کاملاً صحیح است که در هیچ لحظه از زمان جهان یکپارچه در صلح به سر نبرده است. همه‌ی جنگ‌ها سیر تاریخ را تغییر می‌دهند و این کتاب، گویای این واقعیت است.
۰۶ فروردين ۱۳۹۴
نسترن ملایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید