:  ۱۵۰۹۳۶
:  تاریخ جهان
:  تاریخ سازان بریتانیا سیمای هشت زن
:  زنان تاریخ
   جنی موری
:   جهان کتاب
:  رقعي
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۳۶
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
متأسفانه کتاب در پی ترویج فمینیسم افراطی است. مترجم این کتاب در مقدمه خود آورده است که عرضه چنین آثار از سوی این نویسنده انگلیسی با این هدف صورت میگیرد که زنان بدانند خانه داری و فرزندآوری محدودیتی است برای زنان که باید از آن عبور کنند و به عرصه های دیگر وارد شوند. ص7
۰۶ آبان
امیرحسین آل‌عوض ، mehran kamani و فاطمه خیاطی این را خواندند
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید