:  ۳۳۳۳۱۷۰۱
:  تاریخ جهان
:  تاریخ ایران باستان (جلد اول)
:  تاریخ
:   سمت
:  وزیری
:  شومیز
:  ۱۷۶
:  ۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

کتاب حاضر برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته تاریخ در بخشی از درس «تاریخ ایران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در درس «اساطیر ایران» و رشته باستان‌شناسی در بخشی از درس «اسطوره شناسی» تهیه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

 

درآمدی بر چاپ هشتم
بخش اول: بررسی اجمالی مشخصات طبیعی ایران
بخش دوم: خلاصه‌ای از باستانشناسی پیش از تاریخ ایران
    فصل اول: روشهای بررسی آثار باستانی ادوار پیش از تاریخ ایران
    فصل دوم: خلاصه‌ای از تاریخچه مطالعات باستان‌شناختی در ایران
    فصل سوم: ایران در دوره جمع‌آوری غذا
    فصل چهارم: ایران در دوره نوسنگی
بخش سوم: تاریخ اساطیری ایران
    فصل اول: کلیات
    فصل دوم: سه هزار سال نخستین
    فصل سوم: سه هزار سال دوم
    فصل چهارم: پایان سه هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سوم
    فصل پنجم: سه هزار سال چهارم
بخش چهارم: تاریخ و تمدن ایلام باستان
    فصل اول: منشأ ایلام و ایلامیان و حدود ایلام
    فصل دوم: ایلام پیش از تاریخ
    فصل سوم: تاریخ سیاسی ایلام
    فصل چهارم: فرهنگ وتمدن ایلام
    فصل پنجم: حیات اجتماعی و زندگی روزمره در ایلام
در پایان هر بخش منابع آن آمده است.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!