:  ۱۵۳۳۶۶
:  تاریخ جهان
:  تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی ایران دردوران صفویه
:  تاریخ
:   سمت
:  وزیری
:  شومیز
:  ۴۳۶
:  ۳۷۰,۰۰۰ ریال


 

درباره کتاب:

 

«تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه» نوشته دکتر کریم نجفی برزگر است. این کتاب از مجموعه کتاب‌های آموزشی دانشگاه پیام نور در رشته تاریخ است.

در تاریخ ایران پس از اسلام، ظهور سلسله صفویه، نقطه عطف مهمی به‌شمار می‌رود؛ زیرا پس از قرن‌ها، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی، به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود و در مقابل گردنکشان و عاصیان بر حکومت مرکزی پایداری کند و با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع نیز به خاطر دفاع از همان مذهب، دشواری‌های بزرگ را در برابر هجوم‌های دو دولت نیرومند شرقی (ازبکان) و غربی (عثمانیان) تحمل و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی‌رد کند.

این کتاب به منظور آشنایی دانشجویان تاریخ با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه و در سیزده فصل نوشته شده است. در فصل نخست منابع موجود در این تحلیل تاریخی بررسی شده است. فصل دوم به زمینه‌های تشکیل دولت صفویه پرداخته است و فصل سوم جزییات خاندان صفویه و فصل چهارم تشکیل پادشاهی صفویه را مطرح می‌کند. فصل ششم تا فصل دهم به ترتیب به شاه اسماعیل دوم، جلوس شاه عباس اول، سلطنت شاه عباس اول، سقوط اصفهان و شاه طهماسب دوم می‌پردازد. فصل یازدهم در خصوص تشکیلات اداری در عصر صفویه توضیحاتی را ارائه می‌کند و در فصل دوازدهم ساختار اجرایی صفویان شرح داده می‌شود. فصل آخر نیز به اوضاع فکری، فرهنگی و مذهبی ایران در این عصر می‌پردازد.

در انتهای هر فصل خودآزمایی‌ای برای سنجش دانشجویان آورده شده است.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!