:  ۳۳۳۳۱۵۶۰
:  تاریخ جهان
:  گاهشماری در تاریخ
:  تاریخ
   دکتر ابوالفضل نبئی
:   سمت
:  وزیری
:  شومیز
:  ۲۹۰
:  ۹۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «گاه‌شماری و تقویم» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.


پیشگفتار
بخش اول:گاه‌شماری (تقویم) و مسائل تقویمی 
   فصل اول: معنی و مفهوم تقویم
   فصل دوم: نقش مبدأ در علم گاه‌شماری
   فصل سوم: واحدهای زمان‌سنجی
بخش دوم: بررسی تقویمهای مشهور و معمول در جهان 
   فصل اول: تقویم اسکندری و بخت‌النصری
   فصل دوم: تقویم ترکان (دوازده حیوانی) 
   فصل سوم: تقویم رومی (پایه تقویم میلادی) 
   فصل چهارم: تقویم در تاریخ ایران
   فصل پنجم: تقویم قبطی (گاه‌شماری مصر قدیم) 
   فصل ششم: تقویم هندوها
   فصل هفتم: تقویم المپیک یونانی
   فصل هشتم: تقویم یهودیان
بخش سوم: اصول تطبیق تقویمها 
   فصل اول: چگونه با داشتن تقویمی، تقویمهای دیگر را به دست میآوریم
بخش چهارم: اصول و قواعد استخراج تقویم 
   فصل اول: روش استخراج تقویم
بخش پنجم: جداول تطبیق سالهای هجری شمسی با سالهای هجری قمری و میلادی
پینوشتها
واژه‌نامه
منابع و مآخذ


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!