:  ۳۳۳۳۱۲۶۳
:  تاریخ جهان
:  مبانی علم تاریخ
:  تاریخ
   دکتر حسین مفتخری
:   سمت
:  وزیری
:  شومیز
:  ۱۲۸
:  ۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی علم تاریخ» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

 

مقدمه
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: کلیات فلسفه نظری تاریخ
فصل سوم: کلیات فلسفه علم تاریخ
فصل چهارم: علمیّت تاریخ
فصل پنجم: معرفت‌شناسی تاریخی
فصل ششم: روش‌شناسی تاریخی
فصل هفتم: تبیین در تاریخ
فصل هشتم: علیّت و پیش‌بینی در تاریخ
خاتمه: انتظار از تاریخ
منابع و مآخذ


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!