:  ۹۶۳۷۷
:  تاریخ جهان
:  شیاطین شهر لودون
:  قرون وسطی فرانسه لودون
   آلدوس هاکسلی
   فاروق ایزدی نیا
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۴۵۶
:  ۲۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

قرون وسطی را به حق قرون تاریک نام نهاده اند؛ دورانی که کلیسا سعی داشت افکار خرافی را در اذهان جای دهد و از فرار آنها از ذهن افراد جلوگیری نماید. هاکسلی با مهارت تام و با وقوف بر اوضاع و شرایط آن ایام، به زیبایی، تلخی آن زمان را به تصویر می کشد و زوایای تیره ی زندگی را بیان می کند. گویی خواننده را با خود به سفری به ژرفنای تاریخ می کشاند تا به چشم خود ببیند و به گوش خود بشنود که بر مردمان آن زمان چه می گذشته است. گاه چنان به جزئیات می پردازد که گویی خواننده به پای خود وارد منازل و مغازه ها می شود، به گوشه ی دیر و صومعه راه می یابد، راهبه هایی را می بیند که باید مظهر پاکی و خلوص و صفایی باشند که انگار نوری از بارگاه خدایشان بر آنها تابیده، بناگاه بر اثر تلقین کسانی که شیطان مجسم هستند از این روی به آن روی می شوند. گویی هاکسلی میل دارد در بطن داستانی گیرا، که خواننده به زحمت می تواند کتاب را از دست بگذارد و میل دارد بداند که این حکایت سرانجام به کجا خواهد کشید...

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی طولانی اما مملو از ماجراها و جزئیات تاریخی که اعتبار آن را نه تنها به عنوان یک رمان، که به عنوان کتابی تاریخی، بالا میبرد.
۱۸ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب« شیاطین شهر لودون» گویی خواننده را با خود به سفری به ژرفای تاریخ می کشاند تا به چشم خود ببیند و به گوش خود بشنود که بر مردمان آن زمان چه گذشته است
۰۸ آبان ۱۳۹۴
سامان کاشی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ما از خود حقیقت بت می‌سازیم؛ زیرا حقیقت بدون احسان و بلندنظری خدا نیست، بلکه بت و تصویری از خدا است، که نباید دوستش داشته باشیم و نه بپرستیمش.
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید