:  ۶۶۸۳۰۸۶
:  مکانیک
:  مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها ج 1
:  دانشگاهی - آموزشی
   زتیلی
   یوسفی و باقری
:   آراکس
:  ۷۲۸
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!