:  ۲۷۲۷۰
:  مکانیک
:  پمپ های سانتریفیوژ طراحی،عملکرد و انتخاب
:  مکانیک و تاسیسات
   رسول پایدار نوبخت
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  شومیز
:  ۴۴۵
:  ۶۹۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار