:  ۲۶۳۶۶
:  مکانیک
:  افزایش مهارت شغلی ijsشناخت و کاربرد چیلرهای تراکمی و جذبی
:  مکانیک و تاسیسات
:  وزیری
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  شومیز
:  ۱۴۸
:  ۳۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار