:  ۱۷۷۰۴
:  مکانیک
:  کمپرسورها شناخت و کاربرد جلد اول
:  مکانیک و تاسیسات
   داریوش نسایی
:   یزدا
:  وزیری
:  شومیز
:  ۲۷۲
:  ۹۵۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!