:  ۱۰۲۸۷
:  مکانیک
:  آفست ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت ویرایش7
:  مکانیک و تاسیسات
   ون نس ، اسمیت
:   اشراقی
:  وزیری
:  شومیز
:  ۸۱۲۰
:  ۶۵۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این ترجمه شده است؟؟؟
۱۱ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید