:  ۶۲۵۹
:  معدن
:  ارشد مهندسی نفت جلد1 مهندسی مخازن 1
:  معدن
:   آزاده
:  وزیری
:  شومیز
:  ۳۲۶
:  ۳۲۰,۰۰۰ ریال


دانشگاهها و مدارس عالی_ایران_آزمونها دانشگاه ها و مدارس عالی_ایران_آزمون ها Universities and colleges_Iran_Examinations Universities and colleges_Iran_Examinations مخزن‌های هیدروکربنی_‏‫راهنمای آموزشی(عالی) مخزن های هیدروکربنی_راهنمای آموزشی(عالی) Hydrocarbon reservoirs_Study and teaching(Higher) Hydrocarbon reservoirs_Study and teaching(Higher) مخزن‌های هیدروکربنی_‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها(عالی) مخزن های هیدروکربنی_آزمون ها و تمرین ها(عالی) Hydrocarbon reservoirs_Examinations, questions, etc.(Higher) Hydrocarbon reservoirs_Examinations, questions, etc.(Higher) نفت_مهندسی مخازن زیرزمینی‏‫_راهنمای آموزشی(عالی) نفت_مهندسی مخازن زیرزمینی‏‫_راهنمای آموزشی(عالی) Oil reservoir engineering_Study and teaching(Higher) Oil reservoir engineering_Study and teaching(Higher) نفت_مهندسی مخازن زیرزمینی‏‫‬_آزمون‌ها و تمرین‌ها(عالی) نفت_مهندسی مخازن زیرزمینی_آزمون ها و تمرین ها(عالی) Oil reservoir engineering_Examinations, questions, etc.(Higher) Oil reservoir engineering_Examinations, questions, etc.(Higher) آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی_ایران آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی_ایران

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!