:  ۲۰۵۳
:  معدن
:  مدلسازی و تحلیل سازه های خاکی و سنگی در FLAC
:  معدن
   سیاوش ضمیران
:   نوآور
:  وزیری
:  شومیز
:  ۳۰۴
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!