:  ۲۳۲۵
:  مدیریت و صنایع
:  تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی ویرایش جدید
:  مدیریت و صنایع
   استیفن رابینز
:   اشراقی
:  وزیری
:  شومیز
:  ۴۴۸
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!