اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۶۲۳
:  متفرقه
:  راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم انسانی2
:  حقوق
   نازیتا هادیان
:  وزیری
:  ۱۳۸۶
:  ۱
:  شومیز
:  ۱۶۰
:  ۱۹,۰۰۰ ریال


در بخش اول قسمت A علاوه بر آشنایی با تلفظ واژههای موجود در متن معنای اجمالی آنها نیز بیان شده است. در قسمت B و C آشنایی برای پیش شناخت معانی واژه ها تخصصی و دشوار و همچنین کاربردشان در جمله به صورت توضیحی و تک واژه ای صورت گرفته است. در بخش دوم با در نظر گرفتن ترتیب کلمات و نحوه بیان متن اصلی به روح و قواعد حاکم بر زبان مادری نیز توجه شده است. متن هایی که برای تمرینات درک مطلب و ترجمه پاراگراف ها لحاظ شده اند از نظر مفهوم و محتوا با متن اصلی دروس هماهنگ هستند. لذا با ترجمه تخصصی واژه ها و عبارت کلیدی راه درک و فراگیری پیوستگی و ارتباطجملات فراهم شده است. در خصوص معادل یابی واژه ها نیز، تلاش شده که نزدیک ترین معنای کلمات مورد نظر همان طور که در متن اصلی و متن های قسمت دوم به کار رفته اند، ذکر شوند.

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!