:  ۱۳۶۵
:  متفرقه
:  کاربرد سنجش کیفی در مشاوره مسیر شغلی
:  حقوق
:  وزیری
:  شومیز
:  ۱۷۶
:  ۹۰,۰۰۰ ریال


سنجش همواره جزء لاینفک مشاوره مسیر شغلی بوده است. در این میان سنجش کمّی با محوریت اجرای پرسشنامه ها همواره شکل غالب سنجش در مشاوره مسیر شغلی بوده است، اما شواهد گویای آن است که در دنیای فرا مدرن امروز دیگر سنجش کمّی قادر به جمع آوری اطلاعات صحیح در فرآیند مشاوره نیست و سنجش کیفی جزء مهمی از یک فرآیند مشاوره مسیرشغلی است. هدف کتاب حاضر معرفی سنجش کیفی و کاربرد آن در فرآیند مشاوره مسیر شغلی است.

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!