اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۱۴۵۳
:  متفرقه
:  مجموعه بیست مقاله ی تخصصی اقتصادی، مدیریتی، مالی، حسابداری و حسابرسی
:  حقوق
   فرهنگ کاشف بهرامی
:  وزیری
:  ۱۳۹۴
:  گالینگور
:  ۴۳۲
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


اندیشمندان فرهیخته و پژوهشگران روشنفکر بالاخص در علوم انسانی مسئول شناسایی و طرح مشکلات جامعه شان را پیدا می کنند. و سپس بر اساس ظرفیت های علمی و تجربیاتشان به استنتاج و ارائه راهبردهای پیش برنده و سازنده برای حل و فصل مسائل و مشکلات روز جامعه شان در قالب ارائه مقالات می پردازند. که می تواند مبنای اتخاذ تصمیمات زیربنایی و سازنده ی مسئولین آگاه، مقتدر، شجاع و راستین جامعه قرار گیرد. کتاب مجموعه مقالات تخصصی حاصل هفده سال تحقیق و پژوهش علمی و مقاله نویسی نویسنده و مولف در این خصوص می باشد که در اختیار دانش پژوهان محترم قرار می گیرد.