:  ۸۶۴۷
:  شیمى
:  حل شیمی کوانتومی: مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی
:  شیمی و مهندسی شیمی
:  وزیری
:  شومیز
:  ۲۸۰
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!