:  ۶۶۸۳۶۲۸
:  ریاضیات
:  تحلیل رگرسیون کاربردی
:  دانشگاهی - آموزشی
   آساد و حیدری
:  ۱۳۹۴
:  ۲
:  ۳۲۰
:  ۱۱۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!