:  ۵۷۸
:  روان شناسى
:  مورد پژوهشی در مشاوره و روان درمانی
:  حقوق
:  وزیری
:  ۱۳۹۶
:  گالینگور
:  ۶۱۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ ریال


در کتاب حاضر در آمیختن مثال های بالینی با مفاهیم فنی می تواند فضای محیط های آموزشی را غنی تر و جذابتر نموده و دانشجویان را برای فراگیری مشتاق تر نماید. یکی از امتیازات کتاب حاضر این است که درمان از دیدگاه های گوناگون را با یک مراجع ثابت و مشکل خاص او مدنظر قرار داده است و این مهم می تواند ارزشمندی نظام های گوناگون را با یک مراجع ثابت و مشکل خاص او مدنظر قرار داده است و این مهم می تواند ارزشمندی نظام های گوناگون درمانی را، علیرغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، بیش از پیش آشکار کند.

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!