:  ۸۳۱
:  روان شناسى
:  زوج درمانی تحلیلی1
:  حقوق
   دکتر بیتا حسینی
:  وزیری
:  ۱۳۹۴
:  شومیز
:  ۴۲۴
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


زوج درمانی تحلیلی به کاوش در تجارت، باور های استوار و دفاع های ناهشیار همسران در تقابل با یکدیگرمی پردازد. در جلد نخست کتاب،به دقت شرح می دهند که هر کودک چگونه خویشواره اش را ساختار می دهدو چگونه می توان در بافتار در مانی تحلیل،ساختار شخصیت را اصللاح نمود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!