:  ۶۶۸۰۶۱۷
:  حسابدارى
:  مدیریت مالی ج 2
:  دانشگاهی - آموزشی
   نوو
   پارسائیان و جهانخانی
:   سمت
:  وزیرى
:  ۰
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!