:  ۶۶۰
:  حسابدارى
:  حسابداری بهای تمام شده
:  حقوق
   مهدی محمدی، علی محمدی
:  وزیری
:  شومیز
:  ۵۲۸
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


پدیده جهانی شدن، پیشرفت های فناوری، رقابت و مشتری مداری شرکت ها را به سمت بین المللی شدن سوق داده و محیطهای تجاری پیچیده و فرصتهای سرمایه گدار نوینی را به وجود می آورد که جهت استفاده از این فرصتها، سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات کافی، قابل اتکاء و مربوط هستند. بخشی از سیستم کلی حسابداری، سیستم اطلاعات حسابداری، بهای تمام شده است که اطلاعات هزینه ای و بهای تمام شده را برای حسابداری مدیریت (استفاده کنندگان درون سازمانی) و حسابداری مالی (استفاده کنندگان برون سازمانی) فراهم می کند. در این کتاب سعی بر آن است تا سیستم اطلاعات حسابداری بهای تمام شده با رویکرد حسابداری مدیریت به تفصیل و به طور جامع در قالب مباحث و فصول جداگانه ارائه شود.

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!