:  ۶۶۷
:  حسابدارى
:  حسابداری مالیاتی با رویکرد کاربردی
:  حقوق
   دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
:  وزیری
:  شومیز
:  ۲۶۰
:  ۳۸,۰۰۰ ریال


این مجمومه شامل چهار بخش در نه فصل می باشد. در بخش اول کلیات و اجزای تشکیل دهنده مالیات شامل تعریف مالیات، اصول مالیات، انواع مالیات، سیر تحولات قانون مالیات، مالیات های تکلیفی، مشمولین مالیات، غیر مشمولین مالیات و نرخ های مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم همراه با پرسش و مسائل ارائه گردیده است. در بخش دوم طی فصول 2 تا 6 مالیات بر درآمد، حقوق، مشاغل، اشخاص حقوقی و درآمد اتفاقی ارائه شده است. در بخش سوم مالیات بر دارایی طی فصول 7 و 8 شامل مالیات بر ارث، حق تمبر و در بخش چهارم سایر مقررات و بخشنامه های مربوطه نیز ارائه شده است. ضمناً فرهنگ و سوالات چهارگزینه ای مرتبط با حسابداری مالیاتی جهت آشنایی دانشجویان عزیز ضمیمه شده است.

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!