:  ۱۳۹۶۱۶
:  تربیت بدنى
:  آنچلوتی:رهبری خاموش (فتح ذهن ها،قلب ها و مسابقات)
:  (مدیریت و رهبری فوتبال)
   کارلو آنچلوتی
   ماشااله صفری
:   گلگشت
:  وزیری
:  شمیز
:   ۲۲۴
:  ۳۴۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!