اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۵۳۲
:  ریاضیات و آمار
:  احتمال
:  حقوق
:  وزیری
:  شومیز
:  ۵۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ ریال


ویرایش جدید این کتاب با فصلی راجع به مجموعه ها و اعمال آنها شروع شده و سپس فصلی راجع به تکنیکهای شمارش می آید. پس از آن فصلی راجع به فضاهای احتمال داریم و سپس فصلی راجع به احتمال شرطی و استقلال خواهیم داشت. فصل پنجم که فصلی اساسی است راجع به متغیرهای تصادفی است که در آن امید، پراش، و انحراف معیار تعریف و نامساوی چبیشف و قانون اعداد بزرگ ثابت شده است. با آنکه حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشنیاز نیست، متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته هر دو مطرح شده اند. کتاب با فصلی جداگانه راجع به توزیع های خاص، که عمدتاً توزیع های دو جمله ای، نرمال، وپواسون اند، ادامه می یابد. در اینجا قضیه حد مرکزی در محدوده تقریب نرمال به توزیع دو جمله ای ذکر شده است. فصل هفتم و آخرین فصل یک بحث مقدماتی جامع راجع به زنجیرهای مارکف با کاربردها را ارائه خواهد داد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!