:  ۱۳۱۰۳۷
:  ادبیات
:  فرهنگ ادبیات و نقد (کادن)
:  ادبیات
   جی.ای.کادن
   کاظم فیروزمند
:   شادگان
:  وزیری
:  شومیز
:  ۵۲۰
:  ۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
فرهنگ ادبیات و نقد کادن از کتاب های کمیاب و پرکاربرد مرجع و ترجمه به فارسی است. نیاز لازم کتابخانه ی افرادی که در زمینه نقد و ادبیات کار پژوهشی انجام می‌دهند.
۱۲ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید