:  ۳۷۲۷۷
:  زبانشناسی
:  فردینان دوسوسور
:  زبانشناسی ساختاری
   جاناتان کالر
   کوروش صفوی
:  رقعي
:  ۱۳۹۳
:  ۴
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۶۲
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!