:  ۳۴۹۳۵
:  زبانشناسی
:  زبان باز پژوهشی درباره زبان و مدرنیت
:  زبان- تجدد
   داریوش آشوری
:   نشر مرکز
:  رقعی
:  ۱۳۹۲
:  ۴
:  ۱۴.۱
:  ۲۱.۲
:  نرم
:  ۱۱۱
:  ۳۶۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!