:  ۱۳۲۶۳۳
:  زبانشناسی
:  آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان
:  فارسی دستور زبان زایشی
   مژگان همایون فر
:  وزيري
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۴
:  نرم
:  ۳۱۲
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
چرا نام انتشارات در مشخصات کتاب نیست؟
۰۳ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید