:  ۱۷۰۹۶
:  زبانشناسی
:  دوره زبان شناسی عمومی
:  زبان شناسی
   فردینان دوسوسور
   کوروش صفوی
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۶
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۴۳
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!